-29%

น้ำมันกระเทียมสกัดเย็น

490฿

2 ลด 1 เพิ่ม น้ำมันกระเทียม ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ลดความดันโลหิตสูง ลดระดับไขมันในเลือด เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ

Share
thumbnail
น้ำมันกระเทียมสกัดเย็น
ประโยชน์มหาศาลของน้ำมันกระเทียม

ห่างไกลจากภัยเงียบตัวฉกาจ สาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยน้ำมันกระเทียมสกัดเย็น

ปกป้อง รักษา และชะลอการป่วยเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยสาร S-allylcysteine (SAC) และ สาร Diallyl sulfide (DAS) คู่สารออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยลดไขมันร้าย ไขมันในร่างกายที่เป็นชนิดไม่ดี ไตรกรีเซอร์ไรด์ ไขมันร้ายชนิดคอเลสเตอรอลรวม ตัวการทำร้ายหลอดเลือดและหัวใจ

กินกระเทียมก็เหมือนได้กินยาลดไขมัน

อุดมไปด้วยสารที่มีคุณประโยชน์อย่างน้อย 33 ชนิด ช่วยยับยั้งไม่ให้ร่างกายสร้างไขมันส่งเข้ากระแสเลือด หลอดเลือดสะอาด ไขมันในเลือดลดลง เป็นประโยชน์ต่อหลอดเลือดและหัวใจอย่างมหาศาล

งานวิจัยพบว่า สาร S-allylcysteine (SAC) และ สาร Diallyl sulfide (DAS) สามารถยับยั้งและลดไขมันในเลือดและไขมันที่แทรกตัวอยู่ตามเส้นเลือดต่างๆ ได้ โดยพบว่า พวกมันไปออกฤทธิ์ผ่านเอนไซม์ที่มีชื่อว่า HMG-CoA Reductase ซึ่งเป็นแบบเดียวกับกลไกยาลดไขมันในเลือดบางกลุ่มที่มีการใช้ตามโรงพยาบาลในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ กินกระเทียมก็เหมือนได้กินยาลดไขมันในเลือดนั่นเอง

ลดไขมันร้าย ขจัดไตรกลีเซอไรด์

หลอดเลือดสะอาด ด้วยสารคู่พยัคฆ์สลายไขมันในเลือด

สารสกัดจากน้ำมันกระเทียมกับประโยชน์ในระบบหัวใจและหลอดเลือด
มีการศึกษาวิจัยในการนำกระเทียมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ นอกจากจะพบว่ากระเทียมมีประโยชน์ต่อระบบข้อและกระดูก รวมทั้งระบบอื่นๆ แล้ว ยังพบประโยชน์อย่างมหาศาลของกระเทียมหรือน้ำมันกระเทียม ในด้านการปกป้อง รักษา และชะลอการป่วยเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างดีเยี่ยม
ตัวการทำร้ายหลอดเลือดและหัวใจของคนเรานั้นมีอยุ่หลายชนิด เช่น ไขมันร้ายชนิด LDL, ไขมันร้ายชนิด ไตรกรีเซอร์ไรด์ และไขมันร้ายชนิดคอเลสเตอรอลรวม ซึ่งไขมันเหล่านี้ มักจะไปแทรกตัวอยู่ตามเส้นเลือดต่างๆ รวมทั้งเส้นเลือดของหัวใจด้วย ซึ่งการที่สิ่งเหล่านี้แทรกตัวอยู่และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ก็มีผลทำให้เส้นเลือดมีการตีบตันมากขึ้น จนทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่สะดวก ในกรณีที่มีการอักเสบเกิดขึ้นก็ยิ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อหัวใจมาก ​
ในปัจจุบันงานวิจัยพบว่า สารคู่พยัคฆ์ที่อยู่ในกระเทียม คือ สาร S-allylcysteine (SAC) และ สาร Diallyl sulfide (DAS) สามารถยับยั้งและลดไขมันในเลือด รวมทั้งไขมันที่แทรกตัวอยู่ตามเส้นเลือดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยสารข้างต้นจะออกฤทธิ์ผ่านเอนไซม์ที่ชื่อว่า HMG-CoA reductase ซึ่งเป็นกลไกแบบเดียวกับยาลดไขมันในเลือดบางกลุ่มที่มีการใช้ตามโรงพยาบาลอย่างแพร่หลาย
เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ คือ กินกระเทียมก็เหมือนได้กินยาลดไขมันในเลือดนั่นเอง เพราะสารคู่พยัคฆ์ทั้งสองในน้ำมันกระเทียมเข้าไปมีส่วนสำคัญช่วยยับยั้งไม่ให้ร่างกายสร้างไขมันส่งเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไป ระดับไขมันในเลือดจึงลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหลอดเลือดและหัวใจอย่างมหาศาล

2 ลด 1 เพิ่ม ด้วยคุณค่าจากน้ำมันกระเทียม

ลดความดันโลหิตสูง ลดไขมันในเลือด เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ

ลดที่ 1 ลดความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ นำไปสู่โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ ที่มีความรุนแรงตามมา
นอกจากนั้น ยังส่งผลต่อโรคระบบเส้นเลือดในสมองด้วยเช่นกัน ความดันโลหิตสูงจะนำไปสู่อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับเส้นเลือด เส้นเลือดเกิดการแตกหรือฉีกขาด เพราะมีแรงดันในเส้นเลือดสูงกว่าระดับปกติ ทำให้ผนังเส้นเลือดเหล่านั้นทนต่อแรงดันสูงไม่ได้ จนเกิดการแตกหรือฉีกขาดเกิดขึ้น ปัญหาใหญ่ที่นำพาให้เกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นต้น
​สารอัลลิซิน (Allicin) ในน้ำมันกระเทียม สามารถช่วยลดระดับความดันโลหิตลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการรับประทานกระเทียมหรือน้ำมันกระเทียมอย่างเป็นประจำ จะทำให้ความดันในเส้นเลือดลดลง ผนังของเส้นเลือดไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการฉีกหรือขาด จึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงได้

ลดที่ 2 ลดระดับไขมันในเลือด
ระดับไขมันในเลือดสูงจะก่อความเสี่ยงของโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ รวมทั้งโรคเส้นเลือดในสมองเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะระดับไขมันในเลือดที่มีชื่อว่า LDL ซึ่งเรามักเรียกว่าเป็นไขมันชนิดที่ไม่ดี หรือ ไขมันเลว เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก่อให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มโอกาสให้เส้นเลือดเกิดการแตกหรือฉีกขาด อันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ระดับไขมัน LDL ที่เพิ่มสูงขึ้น สัมพันธ์กับการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองแตก นอกจากนี้ การสะสมของไขมัน LDL ตามผนังของเส้นเลือด เป็นต้นเหตุทำให้ความดันในเส้นเลือดสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงนั่นเอง
​มีผลการศึกษาวิจัยชี้ชัดว่าสารอัลลิซิน (Allicin) ในน้ำมันกระเทียม สามารถลดระดับไขมันชนิด LDL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากทานกับน้ำมันรำข้าว และที่สำคัญยังทำให้ไขมันชนิดดี หรือที่เราเรียกกันว่า ไขมัน HDL สามารถเก็บกวาดไขมันเลวออกจากเส้นเลือดและผนังหลอดเลือดได้ น้ำมันกระเทียมจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ
ปัจจุบันได้มีการยอมรับในทางการแพทย์ว่า อนุมูลอิสระเป็นหนึ่งในทฤษฎีของการเกิดโรคหรือเจ็บป่วยของร่างกาย การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกายจึงเป็นการช่วยกำจัดสารพิษที่ก่อให้เกิดความผิดปกติออกไปจากร่างกายของเรา ซึ่งหากร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนแปลง รีไซเคิล หรือ กำจัดออกไปได้ เมื่อสะสมนานๆ ก็จะส่งผลเสียต่อเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้
การกำจัดหรือควบคุม​สารอนุมูลอิสระให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จะช่วยป้องกัน ชะลอการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ ​ซึ่งโดยปกติร่างกายของคนเราจะมีระบบควบคุมสารอนุมุลอิสระอยู่แล้ว โดยร่างกายจะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาเพื่อสร้างสมดุลให้กับร่างกาย แต่เมื่ออายุมากขึ้น ระบบเหล่านี้จะเกิดการเสียสมดุลได้ หากร่างกายไม่สามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาได้อย่างเพียงพอก็จะทำให้สารอนุมูลอิสระตกค้างอยู่ในร่างกายเป็นจำนวนมาก จนส่งผลเสียต่อร่างกายและก่อให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยตามมา
​สารอัลลิซิน (Allicin) ในน้ำมันกระเทียม มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งสารต่างๆ ในน้ำมันกระเทียม เช่น วิตามินซี วิตามินบี 5 สามารถที่จะช่วยดักจับและกำจัดสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ในการศึกษาวิจัยยังพบว่า สารอาหารในน้ำมันกระเทียม สามารถกำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายได้ด้วย

ลดความดันโลหิต ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว

สมุนไพรที่ได้รับการแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

กระเทียมเป็นสมุนไพรหรืออาหารที่มีการแนะนำให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรับประทานอย่างเป็นประจำ
จากการศึกษาวิจัยพบว่า สาร gamma-Glutamylcysteines ที่อยู่ในน้ำมันกระเทียมนั้น สามารถช่วยให้หลอดเลือดมีการขยายตัวได้ ส่งผลให้ความดันโลหิตที่สูงอยู่ก่อนหน้านั้นสามารถที่จะลดลงมาได้ โดยสารชนิดนี้จะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่มีชื่อว่า Angiotension-converting enzyme ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำให้หลอดเลือดมีการตีบหรือหดตัวมากเกินไป

โรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของการเจ็บป่วยที่รุนแรง เพราะว่าเส้นเลือดวิ่งไปในทุกๆ ส่วนของร่างกาย ถ้าเปรียบเส้นเลือดเป็นถนน เส้นเลือดก็มีทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนตามตรอกซอย ฯลฯ ถ้าหากเส้นเลือดมีความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ก็จะทำให้เกิดผลเสียตามมา และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในกรณีเส้นเลือดที่เกิดความเสียหายนั้นเป็นเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงส่วนสำคัญ เช่น เส้นเลือดในสมอง เส้นเลือดในหัวใจ เป็นต้น

อัลลิซินจากน้ำมันกระเทียมมีดีขนาดนี้ ยิ่งต้องทานเป็นประจำ จะซื้อฝากญาติผู้ใหญ่หรือคนที่รัก ก็ดีต่อผู้รับเป็นอย่างยิ่ง

สั่งเลยตอนนี้ สุขภาพดีตั้งแต่วันนี้

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี คลิกเลย!

Color

Black